E-comcert d.o.o. 2018-02-04T14:51:43+00:00

e.com-CERT d.o.o

Az e.com-CERT Kft. 2015-ben alapította meg Szlovéniában az e.com-CERT d.o.o. nevű leányvállalatát annak érdekében, hogy megszerezhesse az EN ISO 50001:2011 szabvány szerinti energiairányítási rendszerek auditálása és tanúsítása területen a nemzetközi elismertségű akkreditáltságát, melyet a Slovenska Akreditacija / Ljubljana által 2017. február 14-én kiadott okirata igazol.
Az akkreditáció megszerzését az indokolta, hogy a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a 2013/242/EU bizottsági végrehajtási határozattal összhangban egy nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervben kell bemutatni az európai nemzeti gazdaságoknak az energiahatékonysági programjukat.
A program részeként a gazdálkodó szervezetek számára az egyik lehetőség egy EN ISO 50001:2011 szabvány szerinti energiairányítási rendszer bevezetése és működtetése. Az EN ISO 50001:2011 szabvány szerinti rendszerműködés megfelelőségét egy független harmadik fél általi, akkreditált státuszú tanúsítvánnyal lehet igazolni.

Nyilvános információk